Online shopping

Integritetspolicy

1.1.I nätbutikens beställningsmiljös sparade kunduppgifter som konfidentiella uppgifter. Företaget lämnar inga uppgifter till tredje part.

1.2.Datatrafiken mellan kunden och bank- och kreditskortscentralens av krypterade som säkertställer kunden personaldata och bankdatas säkrehet. Företaget saknar tillgång till kundens konfidentiella bank- och krediskortsuppgifter.

1.3.De persondatauppgifter  kunden uppgett till företaget är skyddade och behandlas enligt persondatalagens krav. Persondata samlas till följande ändamål: Köpanalyser och sammandrag, erbjudande till kunden samt även för att anordna kunders nöjdhetsundersökningar.